Čierny a hnedý nos u ridgebacka

ridgeback liverŠtandard RR uznáva čiernu a hnedú farbu nosa, pričom sú oba varianty rovnocenné. Hnedonosých RR je však málo, čo súvisí s dominantnosťou génu pre čierny pigment. RR s hnedým nosom má v šteňacom veku krásne azúrovomodré oči, ktoré sa neskôr zmenia na jantárové. Hnedonosý RR má aj hnedé pazúry a vankúšiky na labkách.
Hnedý nos u RR býva tiež označovaný ako „liver“. Toto pomenovanie však nie je správne, pretože farba nosa má byť hnedá, a nie pečeňová. Tak ako pri čiernom, aj pri hnedom nose platí, že čím je tmavší, tým lepšie.
Pekne pigmentované hnedonosé RR sú v chove pomerne zriedkavé. Ich majitelia hovoria, že sú povahovo iné ako RR s čiernym nosom. Vraj sú naviazanejšie na svoju rodinu, k cudzím rezervovanejšie, rozvážnejšie a pri ich výchove treba byť trpezlivejší.

Vloha pre tento variant pochádza od poľovných psov, ktoré sa podieľali na šľachtení RR. Gén pre hnedý nos sa pravdepodobne vyskytoval už v Afrike u pôvodnej populácie psov. V chove sú tieto psy často používané so zámerom dosiahnuť u šteniat peknú, jednoliatu pšeničnú farbu bez čiernych chlpov. Neodporúča sa však páriť dva hnedonosé RR alebo často v chovnej línii zaraďovať psa s hnedým nosom, takáto plemenitba by totiž mohla spôsobiť stratu pigmentu u psov v ďalších generáciách.

Genetika dedenia farby nosa

BB - dominantný homozygót - čiernonosý RR, ktorý je dominantným nositeľom génu pre čierny nos a nikdy nebude mať hnedonosé potomstvo.
Bb - heterozygót - čiernonosý RR, ktorý je skrytým nositeľom génu pre hnedý nos.
bb - recesívny homozygót - hnedonosý RR, nemá gén pre čiernu

Tabuľka teoreticky ukazuje, akú farbu nosa môžeme vo vrhu očakávať:

dedicnost farby nosa ridgeback

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súčasnosti je možné RR geneticky testovať a zistiť, či nesú gén pre hnedý nos, alebo nie. Ide o testovanie B lokusu. Aj bez takéhoto testu však vieme s istotou určiť, že RR má gén pre hnedý nos, a to u jedinca s hnedým nosom alebo u potomka hnedonosého RR.

liver black ridgeback 

Jazyková korekcia: Andrea Černáková
Zdroj:
David H. Helgesen: The definitive rhodesian ridgeback
Jaromír Dostál: Genetika v kynologické praxi
Foto: archív Ya-ba-ra

6/2015