Vakcinácia psov - ako a kedy

PREVENTÍVNA VAKCINÁCIA CHRÁNI PSOV PRED INFEKCIAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ SMRTEĽNÉ ALEBO MÔŽU SPÔSOBIŤ ZÁVAŽNÉ OCHORENIE. VAKCINUJÚ SA LEN ZDRAVÉ ZVIERATÁ.

Čo je vakcinácia (očkovanie)
Vakcináciou sa aplikuje do organizmu látka, ktorá sa skladá zo živého oslabeného kmeňa pôvodcu infekčného ochorenia alebo obsahuje mŕtve zárodky, prípadne len ich časti. Organizmus s nimi bojuje a následne si vytvorí protilátky, ktoré ho neskôr chránia pred ďalšou infekciou.
Ako vakcinovať
Šteňatá pravidelne a správne očkovaných súk, ktoré sú plne dojčené materským mliekom, majú prvých 6 – 8 týždňov v tele protilátky od matky, čo bráni aktívnemu vytvoreniu vlastných protilátok. Z tohto dôvodu sa prvé očkovanie odporúča, až keď množstvo pasívne získaných protilátok klesne. Ak sa šteňa nenapilo kolostra, môže veterinár rozhodnúť o inom intervale očkovania. Vakcinačnú schému stanoví veterinár individuálne podľa okolností. Napr. šteňatá od nedostatočne vakcinovaných súk, šteňatá z rizikových podmienok (útulky, zariadenia s väčšou koncentráciou zvierat) môže byť vhodné zaočkovať v 6 týždňoch veku DP vakcínou, obsahujúcou iba psinku a parvovirózu. Prípadne im aplikovať hyperimúnne sérum s už hotovými protilátkami.
Šteňatá by nemali byť zaťažované veľkým množstvom vakcín naraz ani príliš skorou vakcináciou určitých ochorení. Napríklad leptospirózu sa odporúča vakcinovať ideálne po 12. týždni od narodenia (je to bakteriálne ochorenie, imunitný systém šteniatka naň v skoršom veku nie je ešte dostatočne pripravený, častejší môže byť aj výskyt nežiaducich reakcií). V praxi to znamená, že je lepšie aplikovať vakcíny oddelene od ostatných (napr. leptospirózu, u ktorej je evidovaných najviac nežiaducich reakcií).
Rovnako je vhodné, aby majiteľ psa zvážil nutnosť očkovať psa proti infekciám, ktoré v závislosti od miesta bydliska nepredstavujú veľké riziko nákazy, alebo ak je pes chránený iným prostriedkom (napr. očkovať proti borelióze a zároveň používať obojok alebo postrek proti kliešťom). Množstvo rôznych vakcinácií môže prispieť k vzniku autoimunitného ochorenia.
U ridgebackov, hlavne u šteniat, nie je vhodné očkovať do oblasti krku a chrbtice. Reakcia na očkovaciu látku sa môže prejaviť zdureninou pod kožou, ktorá môže byť považovaná za dermoid.

Všeobecná vakcinačná schéma šteňatá:

 • Vakcinácia 7. – 8. týždeň DHPPi (6. týždeň DP u šteniat z rizikových podmienok, po nevakcinovaných matkách. 2. vakcinácia DHPPi, 3. vakcinácia DHPPiL, 4. vakcinácia DHPPiLR, vždy v intervale 3 – 4 týždne)
 • Vakcinácia 11.–12. týždeň DHPPi + L
 • Vakcinácia 15.–16. týždeň DHPPi + LR
 • Besnotu je možné aplikovať aj samostatne, najskôr o 3 – 4 týždne (revakcinačný interval) od poslednej vakcinácie. U niektorých plemien psov (nemecký ovčiak, doberman, rotvajler, labrador) je popisovaná väčšia vnímavosť na parvovirózu, preto sa u nich odporúča zaočkovať toto ochorenie vo vakcinačnej schéme 4x.

Vakcinácia dospelých psov:

 • boostrová vakcinácia v roku života psa DHPPiLR, následne vždy po roku. Pokiaľ je revakcinačný interval dlhší ako 18 mesiacov, odporúča sa revakcinácia DHPPiL v intervale 3 – 4 týždne.
 • Infekčné ochorenia 1x za rok.
 • Besnota 1x za 1 – 3 roky podľa použitej vakcíny, ak bola besnota zavakcinovaná samostatne, oddelene od ostatných ochorení.
 • Pri ceste so psom do zahraničia je potrebné zistiť si vakcinačné podmienky v danej krajine (napr. Chorvátsko vyžaduje každoročnú vakcináciu besnoty).

Postvakcinačné reakcie
Zriedkavo dochádza k prípadom, že pes zareaguje na vakcináciu neadekvátne. Problémy môžu byť:

 • lokálne – v mieste vpichu sa objavia podkožné zdureniny, treba navštíviť veterinárneho lekára, ktorý určí spôsob liečby, napr. lokálna aplikácia gélu/masti,
 • celkové – objavia sa 1 – 12 hodín po vakcinácii celkové problémy, napr. zvýšená teplota, spavosť, nechutenstvo, hnačka, zvracanie, angioedém (opuch podkožného tkaniva), urtikária (žihľavka)…, podľa závažnosti príznakov treba navštíviť veterinárneho lekára,
 • anafylaktická – celková slabosť až strata vedomia do cca 20 minút po vakcinácii, vyžaduje okamžitú lekársku pomoc, preto je vhodné, predovšetkým pri prvej vakcinácii určitého ochorenia (hlavne pri leptospiróze), počkať so psom v čakárni alebo v blízkosti veterinárnej ambulancie.

vakcinacia psov

Na záver
Očkovať treba ale s rozumom tak, aby si váš pes vytvoril protilátky, zostal zdravý, a pritom nebol zbytočne „bombardovaný“ množstvom vakcín, ktoré môžu oslabovať jeho imunitu.

Tabuľka ochorení, proti ktorým je možné vakcinovať:

choroba / označenie

pôvodca

revakcinačný interval / spôsob vakcinácie

odporúčania

infekčnosť

besnota
R – rabies

baktéria

1x za 1-3 roky podľa použitej vakcíny

povinné zo zákona

ochorenie prenosné na človeka

parvoviróza
P – parvovirus

vírus

1x za 12 mesiacov

odporúčané

vysoko infekčné ochorenie, vírus veľmi dobre a dlho prežíva v prostredí a je možné ho preniesť

psinka
D – distemper

vírus

1x za 12 mesiacov

odporúčané

infekčná hepatitída
A – adenovirus
H – hepatitis

vírus

1x za 12 mesiacov

odporúčané

parainfluenza
Pi – parinfluenza

vírus

1x za 12 mesiacov

odporúčané

leptospiróza
L – leptospirosis

baktéria, prenášané hlodavcami

1x za 12 mesiacov

odporúčané

ochorenie prenosné na človeka

coronaviróza
C

vírus

1x za 12 mesiacov

voliteľné

borelióza
B

baktéria,
prenášané kliešťami

prvá vakcinácia až po kompletnom dokončení základnej vakcinačnej schémy, následne zopakovať o 4 týždne a potom 1x za 12 mesiacov

voliteľné

odporúčané, ak pes žije v oblasti s vysokým výskytom infikovaných kliešťov

infekčná laryngotracheitída (psincový/kotercový kašeľ)
H

baktéria

1x za 12 mesiacov
vakcína sa aplikuje oddelene od ostatných ochorení intranasálne, prípadne subkutánne podľa výrobcu vakcíny

voliteľné

odporúčané, ak sa pes pohybuje vo väčšej skupine, ochorenie je vysoko nákazlivé pre ostatné psy

tetanus
T

baktéria

prvá vakcinácia najskôr po 3 mesiacoch veku psa, následne zopakovať o 3 týždne a potom každé 2 roky

voliteľné

odporúčané, ak sa pes pohybuje v oblasti častého výskytu ochorenia alebo v blízkosti koní, dobytka, kôz, oviec

herpesvírus

vírus

vakcína sa aplikuje počas hárania alebo
7 - 10 dní po krytí, druhá dávka 1 - 2 týždne pred očakávaným pôrodom,
počas každej gravidity sa vakcinácia opakuje

voliteľné

odporúčané u súk pred plánovanou graviditou, ochorenie spôsobuje vysokú úmrtnosť šteniat po pôrode

microsporum canis

huba

vakcína sa aplikuje najskôr po 12. týždni veku, intramuskulárne
do svaloviny panvovej končatiny.

voliteľné

slúži ako prevencia, ale aj liečba kožných ochorení spôsobených dermatofytom Microsporum canis

 

Ďakujem za odbornú spoluprácu MVDr. Lucia Radošovská
Foto: MVDr. Lucia Radošovská, MVDr. Pavol Zubrický ( Veterinárna poliklinika Althea Nitra)
Jazyková korekcia: Andrea Černáková

článok bol uverejnený aj v Ročenke SKCHR 2018 a na webe SKCHR