Čo je RR štandardný a neštandardný

Každé plemeno má svoj štandard. Tvorí ho stručný prehľad o pôvode plemena a popis exteriérových vlastností (farba srsti, vzrast, výška, tvar hlavy, nasadenie uší atď.), ako aj vlastností povahových (nebojácnosť, vytrvalosť atď.), ktoré by typický predstaviteľ daného plemena mal mať. Každý, kto sa o ridgebacky zaujíma a chce si zaobstarať šteniatko s preukazom o pôvode, sa bude hneď od začiatku v tejto súvislosti stretávať s pojmami štandardný a neštandardný ridgeback.

ŠTANDARDNÝ RR je jedinec, ktorý spĺňa štandard FCI, to znamená, že má exteriérové znaky, ktoré štandard vyžaduje, prípadné odchýlky sú zanedbateľné. Takéto jedince sú vhodné aj na výstavy, a ak splnia podmienky chovnosti danej krajiny (chovateľské podmienky jednotlivých krajín sa líšia), môžu sa po bonitácii - zaradení do chovu príslušným klubom - používať pri ďalšej FCI uznanej plemenitbe.
Niektoré chyby sa ukážu až v dospelosti jedinca, no ak si kupujete štandardného ridgebacka, už ako šteňa by mal mať tieto znaky:

  • korektný ridge (dve korunky stojace proti sebe, ridge by sa mal začínať za lopatkami a končiť pri bedrách, zužovať sa smerom k bedrám, mal by byť symetrický),
  • biela je prípustná na labkách (nemala by siahať nad prsty) a  prípustná je aj biela náprsenka,
  • nožnicový zhryz,
  • u psov zostúpené oba semenníky.

NEŠTANDARDNÝ RR je jedinec (suka alebo pes), ktorý má nejakú exteriérovú chybu, ktorá mu neumožňuje absolvovať výstavy a úspešne absolvovať bonitáciu. Takéto jedince sú vyradené z chovu, aby sa ďalej neprenášali chyby, ktorých sú nositeľmi. Exteriérové chyby u neštandardného jedinca však nijako nevplývajú na jeho zdravie, môže viesť normálny zdravý a plnohodnotný život.
Za neštandardné šteňatá RR sa považujú šteňatá s týmito chybami:

  • chyba ridge (bez ridge, viac alebo menej ako dve korunky, výrazný posun koruniek, krátky ridge, dlhý box...),
  • DS (dermoid sinus), aj keby bol vyoperovaný,
  • nadmerné množstvo bielej (na labkách nad prsty, biela na bruchu),
  • nadmerné množstvo čiernej v srsti
  • iný ako nožnicový zhryz,
  • u psov nezostúpené 1 alebo oba semenníky.

 

Všetky štandardné aj neštandardné šteniatka RR z FCI registrovanej chovateľskej stanice majú preukazy o pôvode - rodokmene. Neštandardné šteniatko RR si zvyčajne kupujú ľudia, ktorí ho chcú mať ako rodinného miláčika a neplánujú chodiť na výstavy alebo mať šteniatka. Môžu s ním robiť rôzne športové aktivity (coursing, agility, beh ...), cvičiť s ním poslušnosť alebo používať ho ako loveckého psa. Neštandardné šteniatko má nižšiu nadobúdaciu cenu ako štandardné. 

Článok vznikol v spolupráci s Andreou Černákovou, chovateľská stanica By Beira

6/2015