Prečo si kúpiť RR s PP

Na začiatku by mal každý vedieť, čo je to preukaz o pôvode, čiže PP, rodokmeň alebo "papiere".
Preukaz o pôvode (PP) je oficiálny doklad, v ktorom sú uvedené základné údaje o psovi, a to: meno, chovateľská stanica, chovateľ, dátum narodenia psa, jeho predkovia - rodokmeň, tetovacie číslo/číslo čipu, informácie o absolvovaných výstavách, skúškach, bonitácii...

* Všetky psy s PP na Slovensku sú registrované v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP).
* PP sa vydáva každému šteniatku vo vrhu.
* Vo vrhu môžu byť šteniatka štandardné a neštandardné, ale všetky majú PP.
* PP im zaručuje, že ich rodičia boli štandardní chovní jedinci.
* PP im nezaručuje, že budú aj oni chovné.
* Šteniatka s PP sú drahšie, pretože chovateľ musel absolvovať proces uchovnenia suky (hlavne má urobené zdravotné vyšetrenia), krytie a taktiež vybavovanie všetkých potrebných vecí pre šteniatka (PP, tetovanie, očkovanie, strava ...).
* Do šteniatka investujete celý jeho život (RR sa dožíva 10-15 rokov) a preto z tohto pohľadu obstarávacia cena šteniatka je zanedbateľná.
* Chovateľ šteniatok s PP má chovateľskú stanicu a na vrh má vystavené odporúčanie na párenie - krycie povolenie.
* Chovateľ sa už pri výbere rodičov snaží minimalizovať výskyt dedičných chorôb.
* Chovateľ sa zaujíma o ďalší osud svojich šteniatok, udržuje kontakty s ich majiteľmi, dokáže zodpovedať mnohé otázky týkajúce sa plemena, výchovy, socializácie, výcviku, zdravia... Ešte u matky začína so socializáciou a výchovou šteniatka.
* V prípade, že budete mať nejaké problémy, bude sa snažiť pomôcť vám pri ich  riešení.


A vrh v mojej chovateľskej stanice Ya-ba-ra v r. 2007

Často sa môžeme stretnúť s inzerátom "predám čistokrvné šteniatko bez PP po rodičoch s PP". Takéto šteniatko sa narodí vtedy, keď majiteľ svoju sučku neuchovní. Môžu byť na to rôzne dôvody. Častý dôvod, nad ktorým by sa mal zamyslieť každý potencionálny záujemca o takéto šteňa, je, že sučka má nejakú vadu, ktorá ju vylučuje z chovu (pravdepodobne rovnaké platí aj o  otcovi takýchto šteniat). Zvyčajne je to zdravotný problém, ktorý vám majiteľ zamlčí, a je vysoko pravdepodobné, že aj šteniatko bude takto postihnuté.

* Človek, ktorý ponúka šteniatka bez PP nie je chovateľ, ale množiteľ.
* Zvyčajne mu ide o peniaze.
* Zvyčajne mu nezáleží na zdraví, povahe ani výzore potomkov. Nepozná rodokmene rodičov a nerobí žiadne zdravotné testy.
* Zvyčajne nemá žiadny chovateľský zámer.
* Zvyčajne po predaji šteniatka sa už nezaujíma o jeho osud.
* V prípade, že majiteľ takéhoto šteniatka s ním má nejaký problém, musí ho vyriešiť sám.
* Hocijako nízka cena za šteniatko bez PP je privysoká, ak zistíte, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a vy sa budete musieť pozerať ako trpí bolesťami a nedá sa mu pomôcť.

Na záver:
Ak ste si zamilovali RR a chcete ho vlastniť, ale nemôžte investovať peniaze do štandardného šteniatka, kúpte si neštandardného RR s PP z niektorej z chovateľských staníc.
Neštandardný RR je zdravý a má povahu typickú pre toto plemeno, avšak má iba exteriérovú vadu (veľa bielej farby v srsti, nesprávne utváraný ridge, príp. chýbajúci ridge ...), ktorá mu neumožňuje absolvovať výstavy alebo byť v budúcnosti uchovnený, ale umožňuje mu normálny, zdravý a plnohodnotný život.