Výstavy - trocha všeobecnej teórie

Výstava psov je prehliadkou krásy. Každá krajina organizuje svoje výstavy a informácie o nich nájdeme na internetových stránkach národných kynologických zväzov.

Informácie o výstavách na Slovensku nájdete na stránke Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ)

Rozdelenie výstav:

 • Medzinárodné
 • Národné
 • Klubové a špeciálne
 • Oblastné

Čo treba urobiť, ak chceme ísť na výstavu:

 • Rozhodnúť sa, na ktorú výstavu chceme ísť
 • Vyplniť prihlášku
 • Zaplatiť výstavný poplatok podľa údajov v propozíciách výstavy
 • K prihláške je potrebné pripojiť kópiu rodokmeňa, doklad o zaplatení, prípadne kópiu dokladu o šampionáte alebo o pracovnej skúške, ak psa hlásime do triedy šampiónov alebo pracovnej
 • Poslať alebo elektronicky odoslať prihlášku najneskôr do 2. uzávierky, ktorá zvyčajne býva 1 mesiac pred konaním výstavy

Rozdelenie psov do tried:

 • Trieda šteniat (baby) - 3-6 mesiacov
 • Trieda dorastu (puppy ) –6-9 mesiacov
 • Trieda mladých (junior) –9-18 mesiacov
 • Trieda stredná (intermediate) –15-24 mesiacov
 • Trieda otvorená (open) –od 15 mesiacov
 • Trieda pracovná (working) –od 15 mesiacov, prístupná jedincom s uznanou skúškou z výkonu. Na medzinárodnej výstave sa trieda pracovná otvára iba pre plemená, pri ktorých sa pre priznanie Medzinárodného šampióna krásy vyžaduje skúška z výkonu
 • Trieda víťazov(champion) –od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný šampión)
 • Trieda čestná (honour) – prístupná pre jedince s titulom národný alebo medzinárodný šampión krásy, klubový a národný víťaz – môže sa otvárať na všetkých typoch výstav, neudeľuje sa v nej CAC ani CACIB
 • Trieda veteránov – od 8 rokov

Rozhodca na výstave každého psa ohodnotí – napíše mu posudok a oklasifikuje ho. V minulosti boli tieto hodnotenia označené aj farebnou stužkou, ktorú každý dostal spolu s posudkom. Poradie sa zvyčajne zadáva na prvých štyroch miestach. Môžu byť zadané aj tituly, napr. CAC, tieto však nie sú nárokovateľné.

Klasifikácia:
Trieda šteniat, dorastu:

 • veľmi nádejný – žltá stužka
 • nádejný – biela stužka

Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, víťazov, čestná, veteránov

 • výborný – modrá stužka
 • veľmi dobrý – červená stužka
 • dobrý – zelená stužka
 • dostatočný - ružová stužka
 • nedostatočný
 • vylúčený z posudzovania (ak je pes agresívny, nechce sa nechať prezrieť ...)

Tituly, ktoré môžu byť udelené:

 • Víťaz triedy
 • Najkrajší mladý pes
 • Najkrajší veterán
 • Oblastný víťaz – udeľuje sa len na oblastných výstavách
 • CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy
 • Reserve CAC
 • CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých
 • Víťaz Slovenskej republiky (Víťaz SR + rok získania titulu)
 • Klubový víťaz – udeľuje sa len na klubových výstavách
 • CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy (Certifikat d´aptitude au championat international de beauté)
 • Víťaz plemena (Best of Breed – BOB)
 • Víťaz opačného pohlavia (Best of Oposite Sex – BOS)
 • Víťaz skupiny FCI (Best of Group – BOG)
 • Najlepší pes dňa (Best of Day – BOD)
 • Víťaz výstavy (Best in Show – BIS)
 • Svetový víťaz (World Winner)
 • Európsky víťaz (Europian Winner)

Psy sa predvádzajú v kruhu. Nejde iba o jednoduché „ukázanie“ psa. Správne predviesť psa vo výstavnom kruhu pred rozhodcom tak, aby zaujal, je umenie. Každý, kto chce byť úspešný so svojím psom, by sa mal naučiť ako na to. Nesprávna prezentácia môže uškodiť aj veľmi kvalitnému psovi. Žiaden pes nie je dokonalý a preto sa vystavovateľ snaží ukázať jeho kvality tak, aby jeho nedostatky boli čo najmenej viditeľné.

Zdroj: SKJ

2/2010