Ridge - hlavný znak plemena

 

„Ridge má byť poznávacím znakom tohto plemena. Musí byť symetrický, jasne ohraničený a má sa zužovať do špice. Začína tesne za plecami a pokračuje až po bedrové hrbolce, nemá mať viac ako dve rovnako tvarované korunky, ktoré sú obrátené proti sebe. Spodné okraje korún nesmú presahovať jednu tretinu celkovej dĺžky hrebeňa. Šírka hrebeňa by sa mala pohybovať okolo 5 cm.“
Štandard č. 146 plemena rhodesian ridgeback

História ridge
Plemeno rhodesian ridgeback, tak ako ho dnes uznávame nie je staré. Avšak psi s pásom srsti na chrbte rastúcim opačným smerom existovali už v Egypte 3000 rokov pred n.l. Pôvodcom dnešného ridgebacka boli psi s ridge, ktoré využívali Khoin-Khoini (domorodí obyvatelia Afriky) na lov, stráženie obydlí a pasenie dobytka. Khoin-Khoini verili, že práve psi s ridge boli tí najodvážnejší a najobratnejší, preto si ich veľmi cenili. Domorodí psi s ridge boli krížení s loveckými psami cestovateľa a lovca Corneliusa Von Rooyena a tí sa považujú za zakladateľov dnešného ridgebacka.

Čo je ridge
Ridge je pás opačne rastúcej srsti na chrbte. Je hlavným znakom plemena rhodesian ridgeback. Šteniatko sa s ridge narodí a má ho po celý život. Ridge nemôže narásť dodatočne a taktiež to nie je pás srsti postavenej pri vzrušení.
Prvé 3 dni po narodení je ridge jasne viditeľný a dajú sa rozpoznať všetky jeho časti a tiež jeho prípadné chyby.
V čase od 3. dňa asi do 5. týždňa sa ridge akoby stráca v šteňacej srsti a nie je jasne definovaný.
Ridgeback sa môže narodiť aj bez ridge.

Vzhľad ridge
Srsť tvoriaca ridge je dlhšia a hrubšia.

 

 

 

Ideálny ridge
Je zreteľne ohraničený a začína tesne za lopatkami boxom, ktorý má pravidelný okrúhly tvar so šírkou 5-10 cm. V spodnej   časti boxu sú umiestnené dve symetrické, zrkadlovo obrátene korunky. Ridge pod boxom má šírku 5 cm, rovnomerne sa zužuje do špice a siaha až k bedrám. Korunku tvorí vír chlpov, ktoré sú jasne viditeľné. Srsť v pravej korunke sa točí v smere hodinových ručičiek a v ľavej korunke proti smeru hodinových ručičiek. Veľkosť koruniek môže byť rôzna.

Ako môže vyzerať ridge a kedy jeho tvar ešte vyhovuje štandardu
Nie všetky ridgebacky majú ideálny ridge. Aj rodičia s dokonalým ridge môžu mať potomkov:

  •   s ridge, ktoré majú rôzne odchýlky od ideálu, ale sú v rámci štandardu
  •   s chybami ridge, ktoré nevyhovujú štandardu
  •   bez ridge. 

V rámci štandardu sú povolené tieto odchýlky:

  • Box môže mať rôzne tvary, napr. hranatý, guľatý, nepravidelne tvarovaný alebo nemusí byť.
  • Korunky môžu byť mierne posunuté. Pri uchovňovaní psa klub zvyčajne toleruje posun o 1 cm alebo taký posun, kde horný okraj nižšie položenej korunky sa dotýka na pomyselnej čiare spodného okraja vyššie položenej korunky.
  • Korunky môžu siahať maximálne do 1/3 celej dĺžky ridge.

• KOREKTNÝ RIDGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korektný ridge má správnu dĺžku, tvar, veľkosť boxu a dve symetricky umiestnené korunky v boxe. Na obrázku vpravo je ridge so všeobecne akceptovaným hraničným posunom koruniek.

 

 

 

 

 

 

Chyby ridge
Práve ridge, ktorý nezodpovedá štandardu je veľakrát dôvodom prečo je RR neštandardný. Ridgeback s neštandardným ridge nemôže byť uchovnený alebo použitý v chove.

• NEKOREKTNÝ RIDGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridge č.1 má posun koruniek väčší ako 1 cm.
Ridge č. 2 - 5 majú síce symetricky umiestnené korunky, ale nemajú správny tvar (úzky ridge - č.2, nepravidelný, nesúmerný tvar za korunkami - č. 5). Ridge č. 3 má box dlhší ako tretina dĺžky ridge.
Ridge č. 4 je krátky.


Ridge č. 1 je bez koruniek.
Ridge č. 2 je s jednou korunkou.
Ridge č. 3 - 5 majú väčší počet koruniek ako povoľuje štandard - tzv. multikorunky. Môžu byť umiestnené na rôznych miestach ridge.

Genetika ridge
Ridge je daný geneticky a riadi sa jednoduchou autozomálnou (viazanou na nepohlavné chromozómy) dominantnou dedičnosťou. Gén pre ridge bol objavený v roku 2008.
Každý pes zdedí 2 gény od svojich rodičov - 1 od matky a 1 od otca. Ak pes zdedí gén pre ridge iba od jedného z rodičov, tak sa znak prejaví typickou kresbou na chrbte. V tomto prípade má iba 1 gén pre ridge, na chrbte má ridge a nazýva sa heterozygot. V prípade, že pes zdedí od obidvoch rodičov gén pre ridge, tak má 2 gény pre ridge, na chrbte má ridge a nazýva sa dominantný homozygót. Potomkovia takéhoto psa budú mať vždy ridge, aj v prípade, že sa kryjú s ridgebackom bez ridge. Šteňatá bez ridge sa môžu narodiť iba dvom heterozygótom. Teoreticky by sa v takomto vrhu malo narodiť 25% šteniat bez ridge.
V dnešnej dobe už existuje genetický test umožňujúci identifikáciu dominantného homozygóta a heterozygóta. Test sa robí zo vzorky krvi alebo zo steru. Chovateľ môže tieto informácie využiť pri výbere jedincov na krytie a tak obmedziť narodenie šteniat bez ridge.
Existuje súvislosť medzi genetickým založením pre ridge a výskytom dermoid sinus. Dermoidy sa vyskytujú častejšie u dominantných homozygótov.

genetika ridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RR - dominantný homozygót
Rr - heterozygót
rr - ridgeback bez ridge

 

Ďalšie plemená, ktoré majú ridge

Thajský ridgeback


thai ridgeback Toto plemeno je FCI uznané a patrí do 5.skupiny. Pochádza z Thajska.
„Hrebeň tvorí srsť, ktorá rastie proti smeru ostatnej srsti. Začína na kohútiku a pokračuje až k bedrovým hrbolcom, má byť od ostatnej srsti jasne oddelený, postupne sa zužuje a je symetrický. Uprednostňuje sa úzky hrebeň.“
Štandard č. 338 plemena thajský ridgeback.
Na rozdiel od rhodesian ridgeback môže mať ich ridge 8 základných tvarov.

 

 

 

Phu Quoc Dog

Toto plemeno je FCI neuznané.
Chovajú ho v niektorých štátoch Ázie ako napr. Vietnam a Kambodža.
Ridge tohto plemena má tvar čiary alebo vlnovky a je široký 1-2 cm.
Srsť, ktorá tvorí ridge je hrubšia a dlhšia.

 

Cambodian Razorback dog

Toto plemeno je FCI neuznané a je veľmi vzácne.
Chovajú ho v Kambodži.
Ridge tohto plemena je veľmi jasne rozoznateľný.
Ide o dlhosrsté plemeno a srsť, ktorá tvorí ridge je postavená až do výšky 5 cm.

 

 

 

 

 

Mha Kon Klab
Toto plemeno pravdepodobne vymrelo. Bolo podobné plemenu čau-čau a malo modrý jazyk a zatočený chvost.

Kríženci

Okrem týchto plemien existujú kríženci ridgebacka s rôznymi plemenami, ktoré majú ridge.
Z tohto je zrejmé, že ridgeback dokáže preniesť svoju genetickú výbavu (ridge) aj na svojho potomka, ktorého splodí so psom, ktorý určite nemá gén pre ridge.
  

 

Zdroj:
www.fci.be
www.genocan.cz
The Definitive Rhodesian Ridgeback by D.H.Helgesen
foto: internet, archív Ya-ba-ra, Katarína Ťavodová

kresby: Andrea Černáková

6/2015